Stressigt när chefen ringer upp?

Text:

Bild: Istockphoto

Före pandemin blev akademiker som arbetade hemma stressade när chefen ringde upp. De betraktade inte telefonsamtalet som omtanke eller social samvaro – utan som att chefen led av kontrollbehov. Möjligen känner cheferna av denna inställning. För även under tider av störst hemarbete, under pandemin, hade de svårt att ställa frågor till sina anställda när det gällde den psykosociala arbetsmiljön på distans.

– Att prata om fysisk arbetsmiljö var relativt oproblematiskt. Men många chefer upplevde att det var svårt att ställa frågor om psykiskt mående eftersom det blev ett slags intrång i den anställdes hemmiljö och privata sfär, säger Linda Widar, som är affilierad forskare i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle och som undersökt hur synen på distansarbete förändrades under pandemin.

Under pandemin blev hemarbete snarare regel än undantag. Den syn på distansarbetet som anställda på högskolor och universitet hade, och som gick ut på att det var en slags yrkesförmån, upphörde till viss del. Före pandemin fanns inget direkt arbetsmiljöarbete för de som arbetade på distans, men fler strategier för detta utvecklades under pandemin, menar Linda Widar. Totalt har hon utfört djupintervjuer med ett trettiotal anställda och ett tjugotal arbetsledande mellanchefer vid högskolor och universitet. Med tanke på digitaliseringen av samhället tycker hon att det är lite förvånande att cheferna svarat att detta strategiarbete inte verkar vara något som kommer att fortsätta i framtiden.