Deppigt med omsorgsansvar

Text:

Bild: Istockphoto

Att ta hand om en gammal (och kanske sjuk) förälder kan leda till psykisk ohälsa och ökad risk för depression, enligt forskning från Lunds universitet. Data har hämtats från Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, där fler än 140 000 personer från 28 länder svarat.

De som tar störst omsorgsansvar för gamla föräldrar är kvinnor i södra Europa. De ligger också i topp vad gäller försämrad livskvalitet och depression. I Norden syns sambandet också, men inte lika starkt. Dock är det de män och kvinnor i Norden som tar störst ansvar för en äldre förälder som upplever en försämrad livskvalitet och ökad risk för depression.

En ökad risk för sjukfrånvaro på grund av omsorg av en äldre förälder är tydlig i hela Europa – även i länder där många har hemtjänst.