”Ofrivillig sexlöshet är ett ämne bredare än bara incels”

Han forskar om sexuell inaktivitet och om manlig sexlöshet

Text:

Bild: Eva Lindblad

Peter Ueda är läkare och docent i epidemiologi vid Karolinska institutet. Han forskar om sexuell inaktivitet och är aktuell med boken Man går sin egen väg (Natur & Kultur), om manlig sexlöshet – ett ämne som är mycket bredare än bara så kallade incels.

– Men det kanske inte är konstigt att de har fått så mycket uppmärksamhet då vissa av nätforumen där de befinner sig är totalt destruktiva och enkla att förfäras över. Men gruppen incels är ganska liten och fragmenterad, skulle jag säga.

Boken har ett bredare anslag och går bland annat igenom hur socioekonomiska ojämlikheter kan översättas till sexuella ojämlikheter och hypoteser kring samhälls-effekter av manlig ensamhet.

Vad har du lärt dig?

– För det första att det finns väldigt lite forskning gjord om sexuell inaktivitet. Jag blev också överraskad av att ett stort antal män verkar besväras av sin sexualitet på många olika sätt. Det är en underskattad källa till lidande.

– Det är förstås individens ansvar att hantera sin sexualitet på ett ansvarsfullt sätt. Men vi ska inte glömma att sexualiteten inte är ett val. Du kan inte bara bestämma dig för att avsaknad av sexuell, emotionell och fysisk intimitet inte ska vara ett problem för dig. Att vara en sexuell varelse är inte alltid kul. Ibland är det nog bara jobbigt.

Trots att många har haft starka åsikter om ämnet tycker Peter Ueda att det saknas en tydlig definition av vad ”ofrivilligt celibat” eller ”ofrivillig sexlöshet” innebär.

– När jag försökt definiera det ser jag att det inte bara är en funktion av hur man uppfattas av potentiella partners, utan även av ens egna partnerkriterier och hur mycket man är beredd att anstränga sig. Det hela utmynnar i mer filosofiska frågor, exempelvis hur mycket vi kan styra över vad vi vill och förmår göra själva.