Se Hjärndagen på UR

Text:

Nu kan du se alla föredrag från Hjärndagen på UR Play.

Hjärndagen hölls den 17 november på Rival i Stockholm, i regi av Modern Psykologi och Forskning & Framsteg. Ur filmade och nu kan du se alla föredragen här.

UR Samtiden: Hjärndagen.

Här är programmet för Hjärndagen

Hjärnan och immunförsvaret

Hur påverkar immunsystemet hjärnans aktivitet och därigenom den subjektiva hälsoupplevelsen. Hur kan till exempel akut och kronisk inflammation påverka smärtkänslighet och trötthet?
Mats Lekander är professor i hälsopsykologi vid Karolinska institutet.

10.15 Vad vet näsan om världen?

Luktsinnet verkar i det tysta men gör ändå nytta. Men vad är det då detta sinne kan berätta för oss? Ny forskning visar hur luktsinnet bidrar till vår överlevnad genom att skilja ut det goda från det dåliga ofta utan att vi själva förstår hur det gick till. Ett intressant område här rör vad vi kan få veta genom att sniffa på varandra.
Mats J. Olsson är professor i psykologi på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

10.55 En injektion mot pedofili?

Nu pågår en unik studie om vad pedofili beror på, ett nytt läkemedel testas och individerna intervjuas om hur de själva ser på sitt tillstånd. Nyckeln verkar vara att utgå från hur hjärnan fungerar.
Christoffer Rahm är post doktoral forskare på Karolinska Institutet och chefsöverläkare på Psykiatri Södra Stockholm.

Beslutsblindhet

Att vi kan förklara och förstå våra val är en central del av vår självbild.  Men i vilken utsträckning vet vi faktiskt varför vi gör som vi gör? Forskning kring fenomenet beslutsblindhet pekar på att vår självkunskap ofta är en illusion, och att de skäl vi anger till våra beslut ofta är en omedveten efterhandskonstruktion.
Petter Johansson är forskare inom kognitionsvetenskap på Lunds Universitet.

13.30 Hur det är att leva med ADHD

Samtal mellan Modern Psykologis Jonas Mattsson och Georgios Karpathakis, en svensk entreprenör och föreläsare som har grundat den ideella föreningen Underbara ADHD.

14.30 Emotionella minnen

Människan är programmerad för att lära av och minnas sina erfarenheter. Med det sker inte urskillningslöst. Minnen från när vi upplevt oss hotade ger de starkaste intrycken. Men hur påverkas våra emotionella minnen av andras erfarenheter?
Armita Golkar är doktor i Psykologi vid Stockholms Universitet och Karolinska institutet.

15.10 Nerver för närhet

Det händer mer i beröring mellan människor än vad vi tidigare varit medvetna om. Din kropp är utrustad av ett fullt system av nerver och hjärna som hanterar den emotionella aspekten av beröring. Vad har det för betydelse för oss? Vad kan vi använda det till?
Helena Wasling är forskare inom neurofysiologi, Sahlgrenska Akademin.