Varför har syskon så olika personlighet?

Text: Karin Skagerberg

Bild: Istockphoto

Att syskon kan vara mycket olika kan nog alla som har ett skriva under på. 1987 tittade psykologen och genetikern Robert Plomin och hans kollega Denise Daniels, vid Stanford university, närmare på fenomenet i en artikel i tidskriften Behavioral and brain sciences. De tog då upp den forskning som gjorts på såväl tvillingar som på adopterade barn, som inte var biologiska syskon men som hade vuxit upp i samma familj och vars likhet i personlighet därför var helt beroende av den gemensamma uppväxtmiljön.

I artikeln hänvisades till begreppet nonshared environment, som man konstaterade var en stor del av förklaringen till att syskonen hade så olika personligheter. Nonshared environment innebär, i motsats till shared environment, den miljö som syskon alltså inte delar – det vill säga exempelvis skola, lärare och vänner.

Plomin och Daniels konstaterade att syskon inte har mer lika personligheter än två helt obesläktade personer – vilket kan verka märkligt, eftersom 50 procent av deras genetiska kod är identisk – samt att svaret på varför de är så olika varken ligger enbart i generna eller i den delade miljön, utan att en stor del verkar kunna förklaras av deras nonshared environ­ment. Robert Plomin är i dag ett betydande namn inom beteendegenetiken.

Text: Karin Skagerberg

Bild: Istockphoto