Parasitosparanoia – när det kryper under huden

Text:

Bild: Istockphoto

Föreställ dig att din kropp är invaderad av parasiter eller att det lever små insekter under din hud – du kan känna dem krypa – men där finns ingenting. Denna typ av taktila hallucinationer är vanliga vid så kallad parasitosparanoia, ibland kallat Ekbom syndrome på engelska. Detta ovanliga tillstånd drabbar dubbelt så många kvinnor som män, men dess orsak är okänd. I diagnosmanualen DSM-5 klassas den under vanföreställningssyndrom.

Diagnosen ställs när känslan av att vara invaderad av kryp eller parasiter är den enda vanföreställningen och symtomen inte kan förklaras på något annat sätt. Tillståndet innebär stort lidande och kan leda till att personen skadar sig själv för att få bort det som verkar finnas under huden. Det kan vara svårt för den drabbade att ta hjälp eftersom personen är övertygad om att det hen upplever är verkligt.

Antipsykotiska läkemedel kan vara en potentiell behandling, och såväl kbt-terapi som antidepressiva läkemedel kan lindra symtomen.

Namnet Ekbom syndrome kommer från den svenska neurologen Karl-Axel Ekbom, som beskrev tillståndet på 1930-talet. Han är annars mest känd för att ha upptäckt och beskrivit diagnosen restless legs syndrome, rls, en neurologisk åkomma som förvirrande nog också har namnet Willis-Ekboms sjukdom.