Förändringsblindhet: så luras hjärnan

Detta är change blindness

Text:

Bild: Istockphoto

Hjärnan behöver ganska lite information för att skapa en korrekt bild av hur världen ser ut och sorterar enkelt bort onödiga synintryck. Men ibland får det till följd att vi inte lägger märke till vad som borde vara uppenbara visuella förändringar i tillvaron.

Fenomenet kallas förändringsblindhet (change blindness) och är relativt välstuderat. Det mest kända experimentet gjordes 1998 av psykologiforskarna Daniel Simons och Daniel Levin vid Harvard University och Kent State University i USA. På ett collegecampus lät de en skådespelare med karta i hand stoppa förbipasserande för att fråga om vägen. Medan de gav en vägbeskrivning, kom två byggarbetare bärande på en dörr och gick emellan, så att de två personerna inte såg varandra under några sekunder. Under tiden byttes skådespelaren ut mot en annan person – vilket bara hälften av de tillfrågade personerna märkte. Fenomenet visar hur selektiv hjärnan är vad gäller vilken information vi tar in. Bara de delar vi fokuserar på är det troligt att vi kommer ihåg från en sekund till en annan. Förändringsblindhet kan förklara varför vi så enkelt luras av korttrick.