Allen Frances: ”Normala beteenden sjukdomsförklaras”

Text:

– Felmedicinering är en av de vanligaste dödsorsakerna i USA i dag. Det är en konsekvens av att privatpersoner och läkare misstolkar diagnosbeskrivningar. Det sa den amerikanska psykiatrikern och DSM-kritikern Allen Frances när han i dag föreläste i Stockholm, under rubriken The medicalization of ordinary life.

Allen Frances är en av upphovsmännen till den fjärde versionen av DSM (Diagnostic and statistical manual), den ”diagnosbibel” som används inom psykiatrin över hela världen. Men efter att ha uppmärksammat den massiva ökningen av diagnoser inom adhd, bipolär sjukdom och autism har han blivit en av de skarpaste kritikerna av hur manualen används. Han är också en av de skarpaste kritikerna av den senaste versionen, DSM-5, som kom härom året.
Enligt Allen Frances sker diagnostiseringar för lättvindigt i en tid där läkarna får allt mindre tid med patienterna, och han menar att manualen är en bidragande faktor.
– Det tas ingen hänsyn till psykologisk eller social kontext utan allt tolkas som biologiska symtom som kan botas med tabletter.
Allen Frances menar att människor mer än någonsin är offer för läkemedelsindustrin och att den medicinska behandlingen i många fall är farligare än patientens ursprungliga tillstånd.
– I en skolklass är de som diagnostiseras med adhd oftast pojkar födda sent på året. Det är alltså en normalt beteende som görs till ett neuropsykiatriskt tillstånd.