Välj din väg med Modern Psykologi

Text:

Kanske beror det på bristen på hänförelse som kommer med corona-restriktionernas alla inställda aktiviteter. Eller är det att jag skaffat läsglasögon och inser att livet är ändligt? På sistone har jag i alla fall drabbats av den där sortens självrannsakan som håller en vaken på nätterna – den om vägskäl man passerat.

De stora och tydliga vägskälen har jag inte så stora problem med att acceptera. Men de mindre har jag svårare med; de där som när de samlats på hög ändå har format mitt liv. Gemensamt för dessa små vägskäl är att jag valt att inte göra saker, snarare än att jag gjort något jag ångrat – det som psykologen Kristoffer Pettersson beskriver som från-beteenden i stället för till-beteenden i det nya numret av Modern Psykologi. Han har översatt den senaste upplagan av läkaren och psykoterapeuten Russ Harris tegelsten om acceptance and commitment therapy: ACT helt enkelt (Natur & Kultur). Metoden kan sägas handla om konsten att leva enligt ”sinnesrobönen”, att få ro att acceptera det man inte kan förändra, mod att förändra det man kan och förstånd att inse skillnaden. ACT handlar också om att ”fästa blicken”, för att låna Karl Ove Knausgårds ord om att vara uppmärksam på det som betyder något i ens liv.

Jonas Mattsson är chefredaktör för Modern Psykologi. Foto: Martin Stenmark.

Passande nog kallar Russ Harris sitt senaste tillägg till ACT för just vägskälet. När jag sorterar upp mina våndor enligt den vägskälsguide som Kristoffer Pettersson har skrivit åt oss, känner jag hur trycket över bröstet lättar. Jag kan skönja en väg till att fästa blicken där jag vill att den ska vara, att välja till i stället för från. Och jag kan känna mer medkänsla med den jag var, alla de gånger jag inte tog den väg som jag borde ha valt, nu när jag blickar tillbaka.

God läsning!
Jonas Mattsson, chefredaktör och ansvarig utgivare


UR #10 – I BUTIK 8 DECEMBER:

”Jag var avstängd, som en amöba.”
Alla bär vi på hemligheter – och ibland är de tunga. Att inte berätta för någon kan kosta oss vårt psykiska välbefinnande.

”Känslan av att vara avskärmad från omgivningen, som om det finns en hinna mellan dig själv och alla andra.”
Depersonalisationssyndrom drabbar 1–3 procent av västvärldens befolkning.

”Trots att bilderna inte försvinner från näthinnan fortsätter jag att tänka: har det här verkligen hänt?”
Explosionen i Beiruts hamn prövar en redan hårt drabbad befolkning. Många lider av posttraumatisk stress.

”Många känner skuld när de utvecklar trauma, men det ska man verkligen inte göra. Om vi får ptsd beror det på vad vi har råkat ut för i livet.”
Möt forskarna som jagar metoder för att förebygga långvarigt lidande efter traumatiska upplevelser.

”Små steg i fel riktning skapar ofta mer vilsenhet än större felsteg.”
Varje vägskäl har betydelse. 5 steg som hjälper dig att välja rätt riktning i livet.

”Att detaljerat kartlägga förändringen över tid hos en enskild individ ger unik information som en gruppstudie aldrig kan ge.”
Till psykologen Lars Klintwalls glädje är småskaliga studier på väg tillbaka inom psykologiforskningen.

Envis är jag, det är ett viktigt ord för mig. Och orolig för att göra fel.
Efter över 30 år släpper Jakob Hellman den svåra andra skivan.

Beställ Modern Psykologi här: Prenumerera | Lösnummer