Inflammerade män

Text:

Bild: Istockphoto

Att leva ensam eller att vara med om att flera relationer tar slut är kopplat till en ökad nivå av inflammationsmarkörer i blodet. Men – det gäller bara för män. Detta visar en stor dansk populationsstudie som omfattade 4 835 individer i åldrarna 48 till 62 år från databasen Copenhagen aging and midlife biobank. Undersökningen visade koppling mellan förhöjda nivåer av inflammationsmarkörer i blodet och fler än två skilsmässor eller avslutade relationer.