Föräldrarelationen är viktigast vid separation

Text:

Bild: Istockphoto

Relationen till föräldrarna är en avgörande faktor för hur bra skilsmässobarn mår och klarar sig i livet. Detta konstateras i en ny svensk avhandling av Eva-Lisa Palmtag, forskare i sociologi vid Stockholms universitet.

Tidigare forskning har visat att det över lag går sämre för skilsmässobarn senare i livet – de rapporterar sämre välbefinnande och har exempelvis lägre betyg. Men nästan fyra procent av alla svenska barn är varje år med om att deras föräldrar separerar och gruppen är väldigt heterogen och barn påverkas olika, påpekar forskaren. I studien som utgått från Levnadsnivåundersökningen som består av enkäter och intervjuer med barn mellan 10 och 18 år, konstaterar hon att det framför allt är Familjekonflikter som påverkar barn negativt, speciellt om barnet har en dålig relation till föräldrarna eller har varit involverat i allvarliga bråk. För barn med skilda föräldrar verkar det vara positivt med ett växelvis boende om relationen till föräldrarna är bra. Barn som bor varannan vecka hos en förälder mår inte sämre än barn som bor med båda föräldrarna.