Lugna dina känslor

Text:

Bild: Istockphoto

Att den amerikanska psykologen Alan Fruzzettis bok från 2006 fått titeln Känslostarka relationer när den nu kommer i svensk översättning är bra. Originaltiteln High conflict couples inbjuder troligen inte till läsning på samma sätt, även om den beskriver utgångspunkten för hans arbete bra – men detta är en bok som alla, vare sig man är i en (känslostark) relation eller ej, kan ha nytta av. För mest av allt handlar boken om att bli förstådd, och om hur vi ofta missförstår varandra i relationer. Alan Fruzzetti bjuder på verktyg i form av de känsloreglerande metoder som är en del av dbt, dialektisk beteendeterapi. Han trycker på att om en eller båda parterna i en relation har stora problem med okontrollerade känsloutbrott så kan ingen intimitet i världen rädda relationen på lång sikt. Det är då känsloreglering och förståelse inför den egna problematiken behövs. I boken ges handfasta råd för att identifiera triggers och undvika att konfliktsituationer trappas upp.