White christmas-testet

Text:

I vitt brus finns alla frekvenser representerade i samma omfattning. Detta till skillnad från vardagens ljudmiljö, där ljuden levereras relativt färdiggestaltade. Eftersom alla toner finns på plats i det vita bruset är det så att säga fritt fram att koncentrera sig på det man vill höra.

Det blev tydligt vid universitetet i nederländska Maastricht år 2001, då 44 studenter fick lyssna på just vitt brus. Inför experimentet hade de även ombetts att trycka på en knapp i det ögonblick de hörde sångaren Bing Crosbys klassiska inspelning av White Christmas, något som hela 32 procent gjorde minst en gång under lyssningen. Forskarna lät även deltagarna genomgå tester för benägenhet att fantisera eller hallucinera, det senare efter Launay–Slade hallucination scale. Inte helt förvånande visade resultaten att de som hört Bing Crosby sjunga i en ljudhallucination även fick högre resultat på dessa tester. Däremot fanns ingen skillnad mellan grupperna vad gäller känslighet inför sociala förväntningar, något som annars skulle kunna förklara att de hörde det de ombads lyssna efter. Betryggande nog fanns en starkare koppling till fantasi än till schizofreni. De som hör julmusik i bruset, kan alltså glädja sig mer åt sin allmänna nyfikenhet än frukta att insjukna i en psykos.