Fast i beroende

Därför klarar bara vissa av att sluta dricka. Var tionde svensk kommer någon gång att uppfylla kriterierna för den psykiatriska…

Våga låta förändring ta tid

KRÖNIKA. De flesta terapipatienter och coachningklienter jag har mött, har haft en orealistisk bild på sitt lidande eller utvecklingsmöjligheter. De…

Blott Sverige svensk stress har

Psykiatern och forskaren Christian Rück berättar den märkliga historien om varför utmattningssyndrom bara finns i Sverige. När Kristina Glise började…

Vart tog barndomen vägen?

Har psykologer och psykoterapeuter tappat intresset för sina patienters uppväxt? När begrepp som mindfulness, acceptans och självhjälp breder ut sig…

Personlighetstest under lupp

Så blev det helt ovetenskapliga personlighetstestet Myers-Briggs Type Indicator världens mest populära. ”Jag är extrovert, hon är introvert, så det…