Nytt nummer: Bli rätt vis med Modern Psykologi 6/2023

Text:

I årets sjätte nummer möter du Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård i ett samtal om att lära sig bråka, småbarnsliv som kbt och hur det är att programleda Sveriges största psykologipodd Dumma människor. Vi tar oss även ett titt på den goda ensamheten, den självvalda egentiden som är viktig för vår kreativitet – och så får du veta allt om hur det är att leva med tvångssyndrom, OCD. Och massa annat du inte vill missa. Tidningen landar hos prenumeranter den 4 augusti.

UR MODERN PSYKOLOGI 6/2023:

I sämre perioder kan jag behöva förbereda vattenflaskor för att slippa röra vattenkranen på morgonen och undvika vissa rum för att inte fastna i ritualer
När tvånget tar över vardagen kallas det obsessive compulsive disorder, OCD. Men vad innebär tvångssyndrom egentligen?

”Vi behandlar våld som en smittsam sjukdom som sprider sig från individ till individ”
Dödligt våld med skjutvapen hör till vardagen i USA. På ett sjukhus i Bronx, New York, behandlas dödsskjutningar som ett virus som måste stoppas innan det sprids vidare.

”Att bara vara stilla med sina egna tankar kan vara en utmaning för många”
Ofrivillig ensamhet är starkt kopplat till psykisk ohälsa – men den självvalda ensamtiden, bidrar tvärt om till självkännedom och ökad livskvalitet.

”Under största delen av vår evolution har vi levt i större hushåll nära vår släkt”
Genom människans historia har mor- och farmödrar varit avgörande för barnens överlevnad. Enligt den så kallade mormorshypotesen är kvinnor infertila stora delar av livet just för att kunna ta hand om barnbarn.