VR mot stress

Text:

Bild: Istockphoto

Fysisk aktivitet kan minska ångestproblematik och stress. Men hur gör man med patienter som inte kan utföra fysisk aktivitet, på grund av att de exempelvis är inlagda på sjukhus? Svaret kan vara att låta dem ”träna” med virtual reality: VR. Forskare vid Tohuko-universitetet i Japan har i en studie kunnat konstatera att de 26 deltagarna hade lägre stressnivåer efter ett pass VR-träning (där de själva satt still, men genom VR fått upplevelsen av att löpträna i 30 minuter) än före.