Vill du bli mer kreativ? Ta ledigt!

Text:

Bild: Istockphoto

Folk känner sig mer kreativa på jobbet efter att ha varit lediga, men effekten kommer först när de varit tillbaka i två veckor. Det visar en tysk studie av forskare i organisationspsykologi. 

274 kontorsarbetare fick vid flera tillfällen fylla i enkäter om hur de på olika sätt upplevde kreativitet, och hur detta var kopplat till arbetet samt om hur återhämtade de kände sig.

De flesta deltagare rapporterade att de inte kände sig så kreativa på jobbet första dagen efter semestern, utan först två veckor senare. Forskarna tror att det beror på att arbetsbelastningen efter semestern är stor och att kreativiteten från semestern frigörs först när belastningen lättat.

I studien kunde man inte se någon skillnad i kreativitet beroende på vilken typ av semester deltagarna haft, däremot verkar semester med barnen eller i en storstad vara mindre avslappnande än bara sol och bad.