Sömnbrist gör oss ego

Text:

Bild: Istockphoto

Dålig sömn gör oss mindre hjälpsamma. Detta visar studier från University of California. I den första avbildades hjärnorna på 24 friska personer med magnetkamera vid två tillfällen: under en dag efter åtta timmars sömn och under en annan då de natten före inte sovit alls. Aktiviteten i de nätverk som brukar sammankopplas med förmågan att förstå andra människors tankar var mindre aktiva efter en sömnlös natt. 

I studie två studerade forskarna 100 personer via nätet under fyra nätter. De mätte hur länge deltagarna sov och hur hjälpsamma de sedan var under dagen. De som sovit lite var inte lika hjälpbenägna.

Den tredje studien bestod av en dataanalys av ett välgörenhetsregister under 15 år. I de amerikanska delstater som har sommartid märktes en tioprocentig minskning av donationerna dagen efter att sommartid infördes och invånarna förlorat en timmes sömn. Motsvarande gick inte att se i delstater utan sommartid.