Mindfulness på jobbet

Text:

Bild: Istockphoto

Bättre grupparbete och trevligare miljö på jobbet. Så blir det när vissa av medarbetarna utövar mindfulness, enligt en ny studie. Mindfulness på jobbet har blivit ett verktyg för att ge medarbetare viktiga pauser i vår tids höga arbetstempo. Tidigare studier har mest fokuserat på vilka effekter individer som utövar mindfulness på jobbet har märkt för sig själva.

Nu har forskare från Virginia commonwealth university i USA vidgat perspektivet och intresserat sig för hur mindfulness också påverkar samarbetet och interaktionen mellan anställda. Genom djupintervjuer med 30 chefer och konsulter, samt informella intervjuer med 50 andra personer som alla praktiserar mindfulness på jobbet, har de kartlagt hur dessa personer interagerar med övriga anställda. Resultaten är tydliga: även de som arbetar tillsammans med ”mindfulness-jobbarna” har noterat och uppskattat effekterna av mindfulness – som bidragit till bättre interaktion och relationer. Särskilt samarbetet i grupp hade förbättrats och blivit tryggare.