Läsa vs. höra

Text:

Bild: Istockphoto

Forskare har undersökt skillnaden mellan att läsa och att lyssna på en bok. I en tidigare studie med magnetkamera gjordes en 3d-karta över vilka områden i hjärnan som aktiveras av ord man läser eller hör – och de var i princip identiska.

Vårt auditiva korttidsminne sträcker sig 2–3 sekunder bakåt i tiden – efter denna tid kan vi minnas innehåll, men inte exakt ordföljd och grammatisk form. Och när vi läser skapar hjärnan också fraser som är just så långa (2,7 sekunder i snitt för de studerade personerna). Det konstaterar den svenska neurolingvisten Mikael Roll vid Lunds universitet, som studerat hjärnaktivitet när människor läste, med hjälp av EEG, elektroencefalografi.

– Intressant nog finns det områden som aktiveras både hos hörande som hör språk och hos döva som ser teckenspråk, exempelvis i de bakre delarna av Brocas område, säger Mikael Roll.