Galghumor bra medicin

Text:

Bild: Istockphoto

För att ta reda på om det ligger någon sanning i påståendet ”skratt är den bästa medicinen” undersökte polska psykologiforskare hur 94 personer som led av depression använde sig av humor.

Deltagarna fick fylla i enkäter om sina känslor och svårigheter, både före och efter ett experiment. Detta bestod i att vissa av deltagarna blev påminda om – och uppmuntrades till– att överdriva potentiella scenarier kring de egna problemen, så att det blev både absurt och roligt; andra fick samma instruktioner, men de roliga överdrifterna handlade där om en fiktiv person. En tredje kontrollgrupp fick uppgifter som varken var roliga eller hade med deltagarnas mående eller skämtande att göra.

Studien visar att båda typerna av galghumor gav en positiv känsla (mer än hos kontrollgruppen) men att skämtande som inte hade med patienternas egna svårigheter att göra gav mindre oro och påträngande tankar.