Barn mår bättre ute

Text:

Bild: Istockphoto

Att leka äventyrligt utomhus bidrar till mindre ångest- och depressionssymtom hos barn. Åtminstone var det så i Storbritannien under den första perioden av samhällsnedstängningar under covid-19.

Det visar forskning från University of Exeter. Sammanlagt tillfrågades 2 500 föräldrar till unga mellan 5 och 11 år om sina barns generella mående (före pandemin), deras lekvanor samt mående under den första perioden av pandemirestriktioner. Föräldrarna tillfrågades om deras barn ägnat sig åt lekar som var äventyrliga och spännande – där barnen kunde ha upplevt ett visst mått av osäkerhet och som varit ”nervkittlande”, som att klättra och utforska nya platser.

Studien utgår ifrån att barn i dag har mindre möjlighet till den här typen av äventyrliga fria utomhuslekar – som forskarna menar kan erbjuda utveckling som kan öka barns motståndskraft.

Resultaten visar att barn som lekte äventyrligt utomhus hade mindre ångest- och depressionssymtom. De var också gladare och mer positiva under pandemin.