Har du varit snäll mot någon idag?

Psykologen förklarar vad existentiell hälsa innebär

Text:

Bild: Caroline Andersson Renaud

I sin nya bok Existensboosten (Bonnier fakta) närmar sig psykologen Siri Helle livets stora frågor ur ett psykologiskt perspektiv. Det handlar om motståndskraft, lycka och existentiell hälsa.

– Existentiell hälsa handlar om att hitta svar på stora frågor, såsom vad som ger oss motivation, glädje och styrka i vardagen. Det är en viktig del av välbefinnandet. Till exempel verkar känslan av mening i livet kunna förlänga det med upp till sju år. När vi har något att leva för tar vi bättre hand oss själva, säger Siri Helle.

Vilka är dina bästa råd för att hitta mening i tillvaron när det känns tufft?

– Forskning visar att det finns sex vanliga källor till mening och att många tyvärr fastnar i de första tre: materialism, där du jagar framgång och prylar; hedonism, där du jagar härliga upplevelser, och självförverkligande. Den djupare tillfredsställelsen hittar vi dock ofta utanför oss själva – genom att engagera oss i relationer, högre syften och andlig utveckling.

Siri Helle påpekar att på samma sätt som vi kan träna för att förbättra vår fysiska hälsa och öva mindfulness för vår psykiska hälsa, så finns det enkla vanor och verktyg som kan stärka vår existentiella hälsa. Finns det till exempel någon du kan vara snäll mot idag?