Hur varm är en hjärna?

En varm hjärna är troligtvis en frisk hjärna

Text:

Bild: Istockphoto

Den mänskliga hjärnan kan bli väldigt varm. Inuti hjärnan är en temperatur på 40°C inte ovanligt, i synnerhet inte dagtid. Detta i motsats till resten av kroppen, där en temperatur på under 37°C är det vanliga.

För att komma fram till detta använde brittiska forskare en speciell typ av magnetkamerateknik, magnetisk resonansspektroskopi, för att scanna och mäta exakt temperatur inuti hjärnan hos 40 friska personer. Detta gjordes tre gånger per dygn – på morgonen, vid lunchtid och på kvällen.

Studien, som har publicerats i tidskriften Brain, visar att medel-temperaturen i hjärnan var 38,5°C, alltså två grader högre än medeltemperaturen för resten av kroppen.
Forskarna konstaterar också att temperaturen i hjärnan varierade under dagen med lägre temperatur på kvällen och natten, och högre temperaturer på dagen.

Resultaten tyder på att tidigare idéer om att lägre temperaturer på något sätt skulle ”skydda” hjärnan inte stämmer. Forskarna menar att den högre temperaturen i hjärnan snarare kan vara ett tecken på att hjärnan är frisk och jobbar som den ska, baserat på tidigare forskning där man hos människor med hjärnskador konstaterat att en större variation i hjärntemperatur verkade vara kopplat till större chans att överleva.