Vem tar emot mutor?

Text:

Bild: Istockphoto

För vem ligger det närmast till hands att ta emot en muta? Den frågan ställde sig psykologiforskare som i en rad nätbaserade experiment försökte avgöra om det fanns vissa personlighetsdrag som var kopplade till korruption och sannolikheten att ta emot en muta.

De lät 2 082 universitetsstudenter utföra olika typer av personlighetstest samt ekonomiska spel designade för att mäta benägenhet att ta emot mutor. Resultaten, som publicerats i Social Psychological and Personality Science, visar att en personlighetsfaktor stod ut – nämligen om personen ofta kände skuld eller hade nära till hands att känna sig skyldig – det minskade sannolikheten för att ta emot en muta.
Forskarna bakom experimentet påpekar dock att det är en korrelationsstudie, som alltså undersöker samband, varför man inte ska tro att man kan få människor att ta färre mutor om man lär dem att ha närmare till skuldkänslor, även om sambandet alltså konstaterades i experimenten.