Spaka råttor

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

De PKCd-positiva nervceller som finns i centrala amygdala, det centrum i hjärnan som är inblandat i inlärning kopplat till rädsla, verkar vara avgörande för om en individ klarar av att bromsa sitt alkoholintag. Det visar en studie från Linköpings universitet gjord på råttor.

Råttorna fick självadministrera alkohol genom att trycka på en spak. Efter en tid ändrades förutsättningarna. Råttorna fick då både alkohol och en elstöt. Ändå fortsatte var tredje råtta att trycka på spaken. I deras hjärnor identifierades en markör som bildas i nyss aktiva nervceller. Med avancerade molekylära metoder stängde forskarna sedan av dessa cellers aktivitet. Råttorna slutade då trycka på spaken.

– Det här öppnar upp möjligheten att med läkemedel dämpa aktiviteten i de här amygdalacellerna, och på så sätt hjälpa patienterna återfå förmågan att bromsa alkoholbruket, säger Markus Heilig, som är professor i psykiatri vid Linköpings universitet.