Psykologiskolan: Erotomani

Text:

Erotomani, eller Paranoia erotica, är ett vanföreställningssyndrom som kännetecknas av att man tror sig vara föremål för en annan persons förälskelse. Oftast handlar det om en person med högre status, till exempel en känd person eller en chef på jobbet.

Det är också vanligt att man anstränger sig för att få kontakt med personen i fråga – ringer eller följer efter denna på ett oönskat sätt. Erotomani är en av sju typer av vanföreställningar upptagna i diagnosmanualen DSM-V och uppskattas vara upp till tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Runt 0,2 procent av befolkningen drabbas av vanföreställningssyndrom, men det är svårt att avgöra hur vanligt just erotomani är. Det mest kända exemplet på erotomani är troligen John Hinckley, som 1981 försökte mörda USA:s dåvarande president Ronald Reagan för att imponera på skådespelerskan Jodie Foster.
Erotomani leder inte sällan till den här typen av sjuklig fixering vid den man är kär i, varför syndromet också räknas som en speciell form av stalking. Syndromet är även temat i Ian McEwans roman Kärlekens raseri, som filmatiserades 2004 med Daniel Craig i huvudrollen.