Kopplingen mellan depression och p-piller

Text:

Bild: Istockphoto

Det verkar finnas ett samband mellan p-piller och risk att utveckla depression. En studie från Uppsala universitet visar att p-piller ökade kvinnornas risk att drabbas av depression med 73 procent under de första två åren av användning. I studien har över en kvarts miljon kvinnor från UK Biobank följts från födsel fram till klimakteriet och forskarna har tittat på data om kvinnornas användning av p-piller, vid vilken tidpunkt de fick sin första depressionsdiagnos samt när de först upplevde depressiva symtom men utan att få en diagnos. Studien visar att sambandet är starkast hos unga kvinnor, samt att se att risken för depression avtog efter tyvärr års användning. Forskarna menar att resultaten visar på ett behov av att göra hälso- och sjukvårdspersonal mer uppmärksamma på kopplingen. De understryker också att studien enbart undersökt kombinerade p-piller och därför inte kan dra några slutsatser om andra preventivmedelsalternativ.