Hej och hej då!

Text:

Bild: Istockphoto

När vi pratat med någon avlutar vi artigt med ett hej då. Apor verkar tänka likadant. Efter att ha analyserat 1 242 interaktioner i grupper av bonoboapor och schimpanser på zoo, kunde forskare vid brittiska Durham university konstatera att de ofta kommunicerade med varandra när de startade eller avslutade en interaktion. Signalerna kunde vara ömsesidiga blickar eller gester där aporna rörde vid varandra. 92 av bonoboaporna och 86 procent av schimpanserna gjorde någon form av avslutningssignal.