Ect mot självmord

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

Ect-behandling, electroconvulsive therapy, kan minska risken för självmord hos deprimerade. Åtminstone månaderna efter att de varit inlagda på sjukhus för sina besvär, en period som ofta är känslig och då självmordsrisken för dessa patienter annars är hög.

Det visar en ny studie publicerad i American journal of psychiatry, där forskare har använt data från Medicare-registret i USA och tittat på 10 460 människor som vårdats på sjukhus för depression och fått ect mellan åren 2011 och 2015. Dessa jämfördes med 31 160 människor som vårdats för samma typ av problem men inte fått ect. När man tittade på såväl självmord som andra dödsorsaker i grupperna, stod det klart att självmordsrisken i gruppen som fått ect var lägre 90 dagar efter att de skrivits ut. Skillnaden mellan grupperna minskade dock över tid, men dödligheten i stort var lägre i gruppen som fått ect, vilket pekar på fördelar även i ett längre tidsperspektiv, menar forskarna.