Cannabismissbruk kopplat till schizofreni

Text:

Bild: Shelby Ireland-unsplash

Unga killar som missbrukar cannabis har en ökad risk att utveckla schizofreni, enligt en dansk studie. På senare tid har allt mer forskning pekat på kopplingen mellan tidig droganvändning och schizofreni – vilket den nya studien bekräftar. Samtidigt betonas alltså att just unga män verkar vara i riskzonen. Studien har publicerats i Psychological magazine och har använt folkhälsodata som sträcker sig över fem decennier och innefattar över sex miljoner danskar.

En stark koppling mellan cannabismissbruk och schizofreni konstaterades hos både kvinnor och män, men sambandet var starkast för unga män. Forskarna bakom studien uppskattar att så mycket som 30 procent av de insjuknade schizofrenifallen bland killar i åldern 21-30 år hade kunnat förhindras genom att undvika cannabismissbruk.