Var finns medvetandet?

Text:

Bild: Istockphoto

The hard problem of consciousness är ett problem inom medvetandefilosofin: frågan om hur en subjektiv upplevelse (i vårt medvetande) kan förklaras av fysiska fenomen och materiella samband (som processer i hjärnan). De flesta som sysslar med neurovetenskap verkar ha sin egen modell av detta, trots namnet, undflyende problem.
 Forskning primärt inriktad på denna frågeställning pågår inom såväl filosofin som hjärnforskningen och i det så kallade Cogitate-projektet har två av de mest omtalade teorierna, IIT och GNWT, skärskådats.

Global neuronal workspace theory, GNWT, har utvecklats av Stanislas Dehaene, professor i neurovetenskap vid Collège de France i Paris. Teorin går förenklat ut på idén att sinnesintryck konkurrerar om utrymme i hjärnbarken och de mest relevanta signalerna ”vinner” och sänds ut i resten av hjärnan. Enligt teorin är det då det uppstår en medveten upplevelse.

Upphovsmannen bakom integrated information theory, IIT, heter Giulio Tononi och är verksam vid University of Wisconsin. IIT är en matematisk modell där värdet på begreppet ”phi” blir högt om systemet innehåller många olika delar samordnade i en helhet, vilket enligt teorin är samma sak som en hög grad av medvetande.

 I Cotigate-projektet har experiment gjorts där man på olika sätt studerat medvetandet hos 256 försökspersoner med olika metoder: genom fMRI-kamera, magnet-encefalografi och EEG. I dessa tester menar forskarna att det gick bäst för IIT. Men samtidigt har den omtalade teorin kritiserats: tidigare i höst skrev 124 forskare under ett upprop där de stämplade IIT som pseudovetenskap.