Synen på migrän genom historien

Text:

Bild: Anna Hållams

Psykologen Celia Svedhem har länge lidit av migrän och skildrar i boken Det mörka rummet (Natur & Kultur) sin egen och en rad kända författares syn på sjukdomen. Migränen sätts i ett historiskt och kulturellt perspektiv genom bland andra Virigina Woolf, Sigmund Freud och Salvador Dalí. Celia Svedhem berättar om hur man genom tiderna försökt behandla sjukdomen, men också om sin egen jakt på lindring.

Vad är det intressantaste du lärt dig om migrän och hjärnan?

— Att en växande mängd forskning visar på att psykisk och fysisk smärta delar neurologisk krets. Alltså att de registreras och processas på samma ställe i hjärnan.

Själv har Celia Svedhem testat flertalet behandlingar mot migrän, även psykologisk.

— Det var både spännande och läskigt! Nyttigt att sätta sig i ”den andra stolen” — och otroligt berikande att jag vågade öppna upp mig för allt som kom med det.

Boken riktar sig till alla som lider av migrän, eller har någon i sin närhet som lider av sjukdomen.

— Det har visat sig väldigt betydelsefullt för migräniker när deras nära och kära läst, och lett till samtal som gjort att de känt sig mindre ensamma och isolerade i smärtan och migränupplevelserna. Den återkopplingen har gått direkt in i hjärtat, så jag hoppas nu att ännu fler anhöriga till folk med migrän läser boken. Och jag hoppas att boken kan bidra till att väcka större nyfikenhet kring hur vårt fysiska och psykiska mående hänger ihop.