Så är det att leva som bipolär

Text:

Bild: Gabriel Liljevall

När Henrik Wahlström var 24 år fick han diagnosen bipolär sjukdom typ 2. Men han höll det hemligt i tolv år innan han började berätta om livet med sjukdomen på sociala medier. Han är i dag en viktig röst i debatten och synliggör en ofta undangömd sjukdom. Nu har han, tillsammans med Katrin Skogberg Wirén, psykiater och ordförande i Svenska sällskapet för bipolär sjukdom, skrivit boken han själv behövt för 15 år sedan.

Den kallas en överlevnadshandbok och beskriver bipolär sjukdom i fakta och siffror, men sätter också ord på många av de frågor, känslor och funderingar som väcks när man får diagnosen. Boken ger även anhöriga en djupare förståelse för sjukdomen samt praktiska tips på hur man kan stötta. Bipolär sjukdom är en allvarlig diagnos men det går att leva ett bra och lyckligt vardagsliv med sjukdomen. Här finns en hoppfull guide på vägen dit.