Drömmar, drivkrafter och leda

Boy sitting on jetty and watching stars at night imagining soccer pitch

Illustration: Getty images.

Så kan den existentiella psykologin hjälpa dig att finna mening i ditt liv – och bidra till ett mer etiskt samhälle.

Läs ett utdrag ur Erica Falkenströms bok Vad vill du – egentligen? Om mål och mening i livet som kommit i en ny omarbetad utgåva på Natur & Kultur. 

Läs mer