Läs Nobelpristagaren Richard H. Thaler: Det var början på slutet för ”the economic man”

MP1603s44-51

Det är utdraget publicerades först i Modern Psykologi 3/2016.

2017 år Nobelpristagare i ekonomi, Richard H. Thaler, minns ögonblicket då vinden vände för beteendeekonomin. Läs ett bearbetat utdrag ur hans bok Beslut och beteende (Volante 2016).

Läs mer

Drömmar, drivkrafter och leda

Boy sitting on jetty and watching stars at night imagining soccer pitch

Illustration: Getty images.

Så kan den existentiella psykologin hjälpa dig att finna mening i ditt liv – och bidra till ett mer etiskt samhälle.

Läs ett utdrag ur Erica Falkenströms bok Vad vill du – egentligen? Om mål och mening i livet som kommit i en ny omarbetad utgåva på Natur & Kultur. 

Läs mer