Fördelen med autism

De studerar extraordinära hjärnor. Möt forskarna som fokuserar på autismspektrumets styrkor. Att leva med en autismspektrumdiagnos innebär svårigheter i interaktionen med … Mer

Psykedelisk medicin

Kan LSD bota alkoholism, sinnesvidgande svampar hjälpa vid depression och ecstasy behandla PTSD? Psykedelisk terapi har blivit ett växande men … Mer

Låt lyckan bli en valfråga

LEDARE. The pursuit of happiness – strävan efter lycka – står inskriven i den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776. I Sveriges … Mer