Bota trauma genom kroppen

Text:

Bild: Istockphoto

The body keeps the score
av Bessel van der Kolk
[Viking Penguin 2014]

Kan människor som lider av ångest och posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, bli hjälpta av yoga, dans och mindfulness?

Psykiatern Bessel van der Kolk har i över trettio år utforskat denna typ av behandlingar för traumapatienter. Det började när han på 1970-talet märkte hur före detta Vietnamsoldater var hopplöst fast i det förflutna. De led av det som sedermera kommit att kallas ptsd, en diagnos som dök upp för första gången i DSM III, 1980. Gängse samtalsterapier bet varken på deras flashbacks eller deras oförmåga att slappna av och leva i nuet. En förklaring finns i de förändringar man senare kunnat se i hjärnan, bland annat en överaktiv amygdala som inte längre kan skilja en neutral händelse från ett reellt hot.

Bessel van der Kolk pekar på tre sätt att komma åt problemet. Det första handlar om att prata om och förstå traumat, det andra om att genom medicinering stänga av ovälkomna alarmsystem i hjärnan och det tredje om att tillåta kroppen att ha fysiska upplevelser som lugnar ner det sympatiska nervsystemet. Författaren, som ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att arbeta med den tredje typen av läkning, menar att de flesta patienter kräver en kombination av behandlingssätt. Han sällar sig dock till den skara som ifrågasätter mediciners långvariga effekt vid psykiska sjukdomar och menar att psykiatrin måste hitta mer permanenta sätt att hjälpa dessa patienter.