Anna Bennich vill att vården screenar för ensamhet

Text:

Bild: Kajsa Göransson

Psykologen Anna Bennich har tidigare skrivit böckerna Sjukt stressad och Vägen genom skilsmässan – och så är hon känd från Relationsakuten i TV4:s Nyhetsmorgon. Relationsakuten är också en av orsakerna till att hon nu har skrivit boken Att vinna över ensamheten: Psykologens bästa råd.

– I TV4 är det en massa tittare som skriver in frågor. Det kommer aldrig så många brev som när vi tar upp ensamhet. Varje gång sitter vi med hundratals brev från människor som är förtvivlade. Det har känts frustrerande med så många brev som jag inte har kunnat besvara.

Vem hoppas du ska läsa boken?
– Den vänder sig mycket till ensamma personer, som tröst, igenkänning och råd. Men jag vill att även beslutsfattare inom vård och omsorg och politiker ska läsa boken. Jag vill lyfta frågan om ensamhet på samhällsnivå.

Ofrivillig ensamhet borde ha samma plats på hälsokartan som kost, motion, alko-hol och droger, stress och sömn, menar Anna Bennich.

– Vi har inte ensamhet på kartan som andra hälsofrågor, trots att forskning sedan många år tillbaka visar hur negativt det påverkar vår hälsa. Ofrivillig ensamhet är lika farligt som att röka och farligare än att sitta stilla.

Är ensamhet individens eller samhällets ansvar?
– Det är klart att om man är ledsen, sover dåligt eller har dålig kondis så har man ett eget ansvar att ta i tu med det. Men om det inte ens finns vanliga screening-frågor om ensamhet i primärvården blir det svårt för individen att lösa det själv. Så jag tycker att samhället har ett ansvar, precis som med diabetes och depression.

Du skriver också om känslomässig ensamhet, den som man kan uppleva
i till exempel en relation.
– Det är en ensamhetskänsla i sorlet av andra människor. Jag möter det ganska ofta. Man kan känna det i en relation där man inte når fram, inte känner sig sedd och omtyckt. Det kapitlet slet jag mest med, för det finns inte en massa forskning att knyta an till, så det krävde mycket tankearbete.

Vad har du själv för relation till ensamhet?
– Mitt problem har varit att jag har haft så svårt att vara ensam. Jag har hysteriskt bokat upp saker de veckor som jag inte haft barnen. Det var som ett slags ensamhetsfobi.

Bli mindre ensam i 4 steg
I sin bok tar Anna Bennich upp psykologen John T. Cacioppos metod för ensamma:

1. Förläng dig själv. 
När vi är oönskat ensamma står ett lågintensivt påslag av hot och larmar i kroppen. För att bryta läget behöver man, i små steg, börja ”förlänga sig”.Träna på ögonkontakt, ställ frågor till andra, småprata.

2. Gör en plan. När man varit ensam länge är risken hög att man tappat lusten och självförtroendet när det kommer till umgänge. Börja med det sociala beteendet och se om det kan väcka lusten i efterhand.

3. Välj ut. Det är bra att fundera på vem man passar med ur ett personlighetsmässigt perspektiv. Investera din tid i några få.

4. Förvänta dig det bästa. Många ensamma har ne­ga­tiva erfarenheter av relationer. Men genom att stegvis skruva lite på det egna bemötandet kan vi putsa på hur vi förhåller oss till andra. En nyfiken fråga eller ett leende ger ofta en positiv reaktion tillbaka.


PLYKOLOGISCENEN_logos_under_medium
Möt Anna Bennich på Psykologiscenen på Bokmässan:

TORSDAG 26/9
15:00 – 15:20 
Att vinna över ensamheten
Vi är många som kan känna oss ensamma. Det kan vara en faktisk avsaknad av social samvaro eller en känsla av att inte bli sedd, förstådd och bekräftad av de människor man har runt omkring sig. Hur gör man egentligen för att få nya vänner? Hur lever man med någon, och inte bara bredvid? Hur vågar man ta de där viktiga små stegen till en förändrad livssituation med större gemenskap?
Psykolog Anna Bennich i samtal med Jonas Mattsson, Modern Psykologi. Arrangör: Norstedts förlag