6 principer för mer sexlust

Text:

Bild: Graham Samuels

GUIDE. Här är psykologiforskarna Ida Flink och Steven Lintons bästa sextips.

Sexuell närhet varierar i olika faser av livet. Den passion som många upplever i en förälskelse är något annat än de känslor som finns efter flera decennier tillsammans. Det betyder inte att det ena är bättre eller sämre än det andra, men förväntningar om att sexuell närhet ska se likadan ut leder lätt till besvikelse. Det är en utmaning att båda ska bli tillfreds med sexlivet. Här är sex principer som kan hjälpa dig och din partner att  skapa goda förutsättningar.

1. Ömhetsbevis. Positiva känslor uppstår inte i ett vakuum. Genom att uttrycka varma känslor och göra saker båda tycker om ökar glädjen och lusten. ”Jag tycker så mycket om när du pillar mig sådär i nacken.” ”Du har så lena händer – kan du inte smeka mig på armen?” Positiva känslor ökar alltså förutsättningarna för njutbart sex, och sexet i sig ökar positiva känslor – fiffigt va?

Olikheter i, eller utebliven och sänkt lust, är det absolut vanligaste problemet par söker hjälp för. Det första steget är att försöka förstå varför lusten förändras. Handlar det om en allmänt stressig period? Har ni olika mycket lust från början? Finns det osämja? Oavsett anledning så finns det saker ni kan göra för att öka lusten, men paradoxalt nog handlar en hel del om att inte fokusera på sex, eftersom krav många gånger är den värsta lustdödaren.

Prioritera relationen: Gör saker som båda tycker om. Att ha roligt och trivas tillsammans är nummer ett för att lust ska uppstå.

Hitta tillfällen: Försök att identifiera hinder och möjlig-heter. Ni kanske behöver stänga av mobilerna ibland, skaffa barnvakt eller stanna kvar i sängen en extra stund på söndagsmorgonen?

Väck tanken: Fina ord, kramar eller varma blickar kan väcka tankar på sex. Även om det inte är tillfälle just där skapar det förutsättningar för lust.

Beröring och njutning utan krav på sex: Om det finns en stark känsla av krav hos någon av er, kan ni komma överens om att under en period stanna vid beröring och att fokus ska vara på att hitta tillbaka till lusten. I parterapi inför man ofta så kallat ”sexförbud” för att understryka vikten av att utforska lust och vällust genom beröring som inte ska leda till sex. Genom att minska krav kan lusten öka.

2. Sex är mer än penetration och orgasm. Samlag kan absolut vara en viktig del, men det är långt ifrån det enda. Sexuella handingar är som ett kontinuum, där allt ifrån blickar, längtan och kärleksfulla ord till samlag eller oralsex kan rymmas. Med det menar vi inte att blickar eller ord i sig är sex, men däremot bidrar ömhetsbetygelser, kroppsspråk och kommunikation till lustfyllt sex.

3. Sexlivet förändras. Vi är alla olika i grad av lust eller preferenser, men vi förändras dessutom i takt med livets gång. Det är lätt att tänka att sexlivet bara blir sämre med åren, men faktum är att den initiala attraktionen och gnistan kan ersättas av djupare känslor av samhörighet, intimitet och ömsesidig förståelse. Vi ska komma ihåg att sex kanske inte heller är lika viktigt i alla åldrar eller i alla faser av livet – för alla. Bara en minoritet av kvinnor över 65 och knappt hälften av männen i samma ålder uppger att det är viktigt för dem att vara sexuellt aktiv. Däremot kan saker som närhet, sensuell och sexuell beröring ändå vara betydelsefulla.

4. Jämför dig inte – och vädra oro. ”Kommer jag för snabbt?” ”Vad tycker han om min kropp?” ”Alla andra har säkert mycket mer sex än vi …” Det finns många orostankar kring sex och om du inte ens vågar acceptera oron för dig själv så finns det risk att den växer sig starkare och urholkar relationen. Våra tips för att hantera oro är:

Påminn dig om att oro är tankar – inte en objektiv sanning: Låt tankarna finnas där, ibland kan den enkla lösningen ta udden av orons kraft.

Fokusera på närvaro i stunden: Oro är motsatsen till att vara här och nu. Styr fokus till här och nu, din partners doft eller vad svalt lakanet känns. 

Hitta nyanser: Visst, din partner kanske skulle vilja ha sex oftare än du, men det betyder inte att hen vill lämna dig. Att nyansera svart-vita orostankar ger perspektiv.

Prata med din partner: Ett sätt att verkligen testa sanningshalten i tankarna är att tala med din partner. Säg hur du tänker och känner, våga blotta rädslor – det utmanar föreställningarna.

5. Ge och ta. En ömsint och kärleksfull parrelation handlar om att ge och ta, och vid sex ställs det på sin spets. Det är en dans där båda behöver vara med och våga både ta och lämna plats. Genom att se den andres behov och kunna ge ökar chanserna till egen njutning. För en del kan den verkliga utmaningen vara att själv njuta. ”Jag har svårt att slappna av och ge mig hän – som att jag skäms.” Ibland kan man behöva träna på antingen det ena eller det andra. Dansen brukar bli som bäst när båda kan ge och ta.

6. Prata med varandra. Det är genom kommunikation som din partner kan förstå vad du tänker, känner och upplever – och vice versa. ”Tänder min partner inte på mig längre?” ”Hur och vad vill hen göra?” Genom att verkligen lyssna när din partner vill berätta något och visa att du försöker förstå, ökar chanserna för en konstruktiv dialog. ”Jag förstår att du blir frustrerad om du känner att du alltid tar initiativet.” Däremot betyder inte det att du behöver hålla med. Du kan lyssna och bekräfta det du hör, men samtidigt uttrycka vad du själv känner. ”Jag förstår att du blir frustrerad om du känner att du alltid får ta initiativet. Samtidigt kanske du faktiskt har mer sexlust – det betyder inte att jag älskar dig mindre.” 

Ömhetsbevis, utforskande av lust, ömsesidigt givande och tagande samt kommunikation ökar chanserna att sex blir en källa till njutning och en påfyllning av energi. Men glöm inte bort att det är ert sexliv. Bara ni kan veta vad ni vill och behöver. Se varandra, samtala och hitta er väg till intimitet.

Ida Flink är docent i psykologi och Steven Linton är seniorprofessor i psykologi vid Örebro universitet. I höst kommer deras bok Du, jag & sex: Om lust och närhet i parrelationer ut på Natur & Kultur.