Slopa det meningslösa värderingsarbetet

Text:

KRÖNIKA. Jag blir alltid misstänksam mot fenomen som sprider sig snabbt och blir till ett slags norm. De senaste åren har allt fler organisationer börjat att fokusera på hur man skapar, upprätthåller och styr människor med värderingar. Men värderingsarbete i organisationer saknar konkreta bevis på effekt i forskning, så anledning finns att vara skeptisk.

Enligt en undersökning från ett analysföretag har fler organisationer, särskilt i den anglosaxiska världen och i Norden, kommit att arbeta med värderingar. Det vanligaste är att samla ledningsteam och chefer (eller alla medarbetare) för diskussioner och föreläsningar i ämnet. Arbetet har sedan  processats till tre eller fyra värdeord som ska gälla för hela organisationen. I undersökningen anger bara var femte organisation att de konkretiserat hur medarbetarna ska bete sig för att leva upp till värderingarna.

I tio år har jag utvecklat ledare och organisationer på olika sätt. Allt som oftast känner varken medarbetare eller chefer till de värderingar som organisationen satt på pränt. Inte sällan har de formulerats med fluffiga ord – till exempel ”kompetens” – som knappast någon kan vara emot och som saknar konkretisering. Jag har sällan hört en samstämmighet i hur man har förstått och tagit till sig dessa värdeord. Inte heller hur detta ska sägas guida medarbetarna i vardagen.

Det finns ingen universallösning för att skapa en bra kultur i en organisation, men värderingar är inte svaret, utan det kan lika gärna vara att prata mer med varandra om hur vi samarbetar. Det är oklart varför man bör gå omvägen via abstrakta värdeord.

Dessutom finns det skäl att tro att en del organisationer startar värderingsarbete i stället för att ta i tu med uppenbara utmaningar. Pratet om värderingar är ofta ett försök att ”styra mjukt”. Men det sätt som värderingsarbete bedrivs i arbetslivet i dag, blir i stället normativt och hårt – en konform styrning som många gånger fördummar och förenklar.

Riktigt kreativa människor och organisationer talar sällan om kreativitet, utan det finns naturligt i arbetet ändå. Verkligt värderingsdrivna människor och organisationer pratar inte om värderingar. De lever dem. Varje dag, i varje möte.

Så du som funderar på att dra igång ett värderingsarbete, tänk på att medarbetarna kan uppleva att det blir själlöst och meningslöst.

Jonas Mosskin är organisationspsykolog och skribent.