Hjärnforskaren: ”Se skärmar som lördagsgodis”

Text:

Hjärnforskaren Sissela Nutley har skrivit en bok 
och en musikal om skärmsamhället och våra unga.

Sissela Nutley är doktorn i kognitiv neurovetenskap som är dubbelt aktuell. Dels kom nyligen hennes bok Distraherad: Hjärnan, skärmen och krafterna bakom ut på förlaget Natur & Kultur. Dels är hon en av personerna bakom musikalen Det syns inte, om ungas liv ”på och utanför skärmen”, som spelas på Scalateatern i Stockholm fram till den 26 april.

Vad är Det syns inte?
– Det är en musikal som vi har skrivit för att lyfta ungas livssituation i dag. När man mår dåligt kan man tro att det bara beror på en själv, men vi vill visa att det är en spegling av hur vår miljö ser ut.

Hur hänger vårt mående ihop med skärmanvändandet?
– Det beror på vad man gör och hur mycket tid man lägger på skärmen. För vissa kan det vara oproblematiskt. Men lägger man mer än sex timmar per dag, som är det vanligaste svaret när man frågar 13–18-åringar, så spelar det extra stor roll vad man gör med de timmarna. Om de är fyllda med saker som får en att känna avundsjuka och ångest, då kan det spela stor roll.


psykologikvall-2019 huvuden.jpgMöt Sissela 23 april! Kom på Modern Psykologis och Natur & Kulturs Psykologikväll!I vilken grad kan man 
skylla den ökande psykiska ohälsan bland unga på skärmarna?
– Förmodligen är det många saker som tillsammans förklarar ökningen. Skärmanvänding kan vara en del, men man vet inte hur stor den delen är.

I boken skriver du om att det är svårt att forska om det här. Varför är det så?
– Genomträngningen av smarta mobiler har gått så vansinnigt snabbt, så det är svår att hitta personer som inte har en smartphone eller inte använder sociala medier. Då kan man inte heller utföra den typ av studier som vi skulle behöva göra för att dra trovärdiga slutsatser. Vi har helt enkelt förlorat möjligheten att hitta jämförelsegrupper med personer som inte är exponerade för smarta telefoner och sociala medier. Då får man i stället hitta andra former och studera till exempel vad som händer när man upphör med skärmarna – men man kan inte uttala sig om effekten av att börja använda en Iphone.

Vilka råd har du till föräldrar när det gäller skärmar och barn?
– Det gäller att förstå att det här inte är neutral teknologi. Det är inte som att ge dem ett kortspel, utan vi måste betrakta det mer som lördagsgodis. Vi behöver ligga steget före, särskilt när det gäller gaming, för där finns så välutvecklade mekanismer som skapar beroende.

Vilka mekanismer?
– Bland annat handlar det om algoritmer för oregelbundna belöningar. Det vet man från forskning att det ger hög drivkraft att göra något mer och mer. Det här finns i sociala medier, men ännu mer i gaming. Därför måste man som förälder vara medveten om att det är en aktivitet som kan bli problematisk. Man måste inte undvika den helt, men känner man till detta så kan man kan ta diskussionen innan ens barn till exempel börjar spela Fortnite.