Ta tempen på din relation

Text:

Känns relationen sliten? I så fall är ni inte ensamma. Många par lever med uppslitande gräl eller gastkramande tystnad. Ett nytillkommet alternativ för att förbättra relationen är internetterapi för par, som nu har testats vetenskapligt för första gången i Sverige.

I den så kallade Valentinstudien undersöks om kbt-baserad parterapi på internet under nio veckor kan leda till en förbättrad relation. Bakom studien står psykologiforskarna Per Carlbring och Gerhard Andersson vid Stockholms respektive Linköpings universitet, båda pionjärer inom psykologisk internetbehandling. Internetterapi har tidigare framgångsrikt används för individuell behandling av bland annat tinnitus, depression, fobier, oro och sömnproblem, men testas nu för första gången på par som ska samarbeta.

Ett av de par som medverkat i studien är Graciela Rovner och Stefan Piippo. Efter 30 år upplevde de att de fastnat i vissa negativa mönster utan att det för den skull var någon riktig kris i relationen.
– Jag ville hitta en mjukare nivå, säger Graciela.

Hon berättar att de framför allt hade en önskan om att fortsätta att utveckla sin relation.
– Vi ville skapa ett utrymme där vi kunde diskutera relationen när det inte brinner, för i stridens hetta går man ju i försvar eller till attack. Internetterapin kändes mer organisk. Vi gjorde ofta en övning i relaxen efter bastun. Det följer vår rytm på ett annat sätt än om man har en inbokad timme hos en terapeut.

Terapiformen som används är integrative behavioral couple therapy, IBCT, med inslag av acceptance and commitment therapy, ACT.  De 104 paren i studien delades upp i fyra grupper genom lottning. Hälften fick tillgång till alla delmoduler i terapin direkt medan hälften fick dem utportionerade veckovis.
– Hälften fick också stöd under tiden, där en terapeut hade kontakt elektroniskt varje vecka och även ringde upp två gånger under de nio veckorna, berättar Per Carlbring.

Alla deltagarna fick göra Valentintestet, som forskarna tagit fram för att mäta relationstillfredsställelsen före och efter genomgången kurs.

Den första delen handlar om att öka medvetenheten om vilka sorters problem som kan drabba en lång relation och förståelsen för att det är vanligt. Paret får också kartlägga sina specifika problem.
– Det har normaliserat vår process att få läsa om vilka problem andra har. Inte i någon sekund har jag känt att vi var konstiga, säger Stefan.

I hans och Gracielas relation har det framför allt brustit i kommunikationen. Nu fick de testa att kommunicera med jag-budskap – där man undviker att säga att den andra gör si och så, utan fokuserar på den egna upplevelsen – och på att uttrycka mjuka känslor. Det handlar om att visa sig sårbar. Skam, besvikelse och rädsla är exempel på mjuka känslor som skapar närhet, medan hårda känslor, som ilska och frustration, ökar avståndet i relationen.
– Vi lärde oss att lyssna och ge feedback utan att döma, utifrån det som väcks hos oss själva, säger Graciela.
– Jag landar i att prata utifrån den egna upplevelsen, hur jag känner, i stället för att projicera som jag brukar. Det blev mindre ping-pong och  anklagande och mer eftertänksamt, säger Stefan.

De berättar att en övning som var välgörande för dem var att skriva ner bra saker som de ville säga till varandra eller göra med varandra. Det hjälpte dem att fokusera på varför de är tillsammans när de påminde varandra om det positiva i relationen.
– Det är viktigt att hitta en rutin för fina ord, att bekräfta och tacka varandra, säger Graciela.

För Stefan har det varit svårt att både uttrycka eller ta emot tacksamhet.
– Ja, det kunde inte bli mycket sämre, så det har helt klart blivit bättre. Jag har fått verktyg i vardagen för att jobba med det, säger han.

Att skriva brev till varandra är också en övning de rekommenderar.
– Tröskeln för mig är lägre när det gäller att skriva än att prata. Jag kunde öppna upp på ett annat sätt och vi kunde båda sänka garden, säger Stefan.

När forskarna lät paren göra om Valentintestet efter de nio veckorna visade det att relationstillfredsställelsen ökat.
– Ett par har valt att gå skilda vägar, men resterande uppvisar en varierande grad av relationstillfredsställelse. Det finns en odiskutabelt stor förbättring hos 37 procent av paren. Kursen har helt klart gjort folk lyckligare, säger Per Carlbring.

Intressant är dock att de inte har kunnat se någon skillnad mellan de par som fått stöd av en terapeut och de som inte fått det, och inte heller mellan dem som fått alla moduler på en gång eller utportionerat.
– I Sverige säger vi att terapeutstöd är viktigt, men här ser vi att effekten är liten. Det kan bero på att man i sin partner har någon som pushar och uppmuntrar plus att man gjorde övningar tillsammans.

Forskningsprojektet går nu vidare med en uppföljning efter sex månader och därefter om ett år. Men Per Carlbring och Gerhard Andersson har tillsammans med psykologerna Maria Burman och Anna-Karin Norlander redan skrivit boken Närmare varandra (Natur & Kultur, augusti 2018) där alla övningarna finns.

Och hur gick det då för Graciela och Stefan?
– Vår relation har blivit mjukare. Det är inte så mycket hårda ord längre, säger Graciela och får medhåll av Stefan.
– Det är mindre saker som irriterar, det rinner lättare av. Ärligt talat blev jag väldigt positivt överraskad av att det verkligen hjälpte.

Valentinskalan: Testa din relation
Läs de sju påståendena och frågorna nedan och anteckna respektive siffra för det svarsalternativ som du tycker passar bäst. Diskutera varken frågorna eller resultaten med din partner, för att undvika konflikt, besvikelse eller påverkan på svaren.
Summera sedan poängen på de olika frågorna. Ju högre totalpoäng, desto mer harmonisk relation. En poäng på 13 är det mest typiska bland personer som söker hjälp, medan 6 poäng är det vanliga i nära anslutning till en skilsmässa. Ett mycket harmoniskt partnerskap brukar ge omkring 17 poäng och mer.

1) Jag kan samarbeta väl och lösa praktiska problem med min partner.
3. Alltid
2. Ofta
1. Sällan
0. Aldrig

2) Jag känner att jag kan berätta saker i förtroende för min partner.
3. Alltid
2. Ofta
1. Sällan
0. Aldrig

3) När jag och min partner inte är överens eller har en konflikt kommer jag snabbt över det.
3. Alltid
2. Ofta
1. Sällan
0. Aldrig

4) Hur ofta under den senaste tiden har du tänkt att er relation inte är bra?
0. Alltid
1. Ofta
2. Sällan
3. Aldrig

5) Hur ofta har du under den senaste tiden funderat på att separera från din partner?
0. Alltid
1. Ofta
2. Sällan
3. Aldrig

6) Hur känslomässigt nära känner du dig din partner?
3. Mycket nära
2. Ganska nära
1. Bara lite nära
0. Inte alls nära

7) Hur nöjd är du sammanfattningsvis med er relation?
3. Mycket nöjd
2. Ganska nöjd
1. Ganska missnöjd
0. Mycket missnöjd

Sara Hammarkrantz