Kloka skärmråd för barnen

Text:

Hjälp dig själv och ditt barn att hålla fokus med övningarna i minnemästaren Mattias Ribbings bok. lllustration: Istockphoto.[/caption]

Minnesmästare coachar föräldrar.

RECENSION. Mattias Ribbing är trefaldig svensk mästare i minnessport och författare till flera böcker om minnesträning och utbildning, bland annat Vägen till maxade betyg 2013 och Fatta matte 2016. Med sin nya bok Smart föräldraskap: Stärk ditt barns lärande, fokus och kreativitet (Forum 2018) använder han sin kunskap om hjärnan för att lösa utmaningar i föräldralivet.

Vem har inte kämpat med att lära sina barn multiplikationstabellerna eller att få ett strejkande barn att vilja gå den sista biten hem i stället för att envist sitta kvar på marken?

WSmart föräldraskap
Smart föräldraskap av
Mattias Ribbing ges ut på förlaget Forum.

Lösningarna är lekfulla och tar fantasi och inre motivation till hjälp för att lösa vardagsproblem. Med utgångspunkt i bland annat den amerikanska psykologen Marshall Rosenbergs teori om non violent communication tillgodoses barnets behov utan tjat, hot och mutor och har man tur blir man också en lite roligare förälder.

Men bokens styrka är kapitlet om fokus och teknologi som nyckel till framgång. Här blir Mattias Ribbings perspektiv som minnesmästare riktigt intressant, kopplat till ett allt mer digitaliserat samhälle. Kan vi redan i förskoleåldern ge barnen strategier för skärmanvändande som hjälper till att förebygga utbrändhet? Mattias Ribbing menar att det både är möjligt och nödvändigt. Något har hänt med vår förmåga att fokusera sedan internet flyttade in i mobilen och vi började bli allt flitigare användare av sociala medier.

Författaren beskriver vårt fokus som en tratt som hela tiden fångar upp droppar av information. Fokus kan bara vara på ett ställe i taget och flyttas hela tiden fram och tillbaka mellan olika saker som kräver vår uppmärksamhet. Tillgången på information har ökat på ett sätt människan aldrig varit med om förut och nu är det inte längre droppar som ska fångas upp, utan ett ösregn av information som ständigt möter oss via sociala medier, datorer och öppna kontorslandskap. Det kräver att vi övar oss på att hålla fokus. Den digitala utvecklingen har fört med sig fantastiska möjligheter men det innebär inte att tekniken är neutral och för allas bästa, skriver Mattias Ribbing. Omställningen till ett digitaliserat samhälle kräver förändrade förhållningssätt och nya strategier. Men också en mognare marknad som i högre utsträckning tvingas ta ansvar för hur digitala produkter påverkar både barns och vuxnas mående. Tids nog tror han att vi kommer att få se en certifiering av digitala tjänster med hjärnhälsan i fokus. Men till dess behövs egna ansträngningar för att datoranvändandet ska bli roligt och givande.

Boken läses bäst med en skrivbok till hands eftersom varje kapitel avslutas med en fråga att fundera vidare på. Målet är att genom reflektion få verktyg för att känna att man är den som bäst kan fatta beslut om vad ens barn behöver.

Charlotte Lundqvists recension kommer från Modern Psykologi 2/2019.