Unga kommer jetlagade till skolan

Text:


I sin avhandling har hon har låtit 2 700 högstadieelever svara på frågor om bland annat sömnvanor och depressionssymtom. Resultaten visar att den helgrelaterade jetlagen för de flesta inte innebär något problem, men att 20 procent av ungdomarna däremot sov för lite generellt sett.
– Dessutom mådde de som sov för lite också sämre psykiskt, de var mer stressade och oroliga för skolan, konstaterar Serena Bauducco.
Hon och hennes forskarkolleger genomförde därför ett program för att hjälpa 222 högstadieelever att få bättre sömnrutiner. Det handlade om tips som att inte ta med sig mobilen i sängen och att se till att utrymme fanns för både skola, fritid – och sömn.
– De ungdomar som sov minst blev mindre stressade och sov bättre, men vi måste följa upp vad som händer med resten av gruppen i längden. Vi har samlat in uppföljningsdata men inte analyserat det än, men förhoppningsvis förebygger programmet utvecklingen av sömnproblem hos unga.
– Karin Skagerberg