Bemöt kunskapsresistensen med Modern Psykologi

Text:

I Modern Psykologis augustinummer reder vi ut hur faktaresistens egentligen funkar psykologiskt – och om det är bättre att säga ”kunskapsresistens”. Vi möter journalisten, författaren och debattören Katarina Wennstam och så pratar vi med teamet i den psykiatriska akutbilen om hur man bäst bemöter den som riskerar att ta sitt liv.

”Jag vill skapa gärningsmän som är trovärdiga, och inte förfasa mig, utan förstå”
I 20 år har hon höjt rösten om mäns våld mot kvinnor. I sin nya roman djupdyker Katarina Wennstam i psykologin bakom vad män i grupp kan vara kapabla till.
”Varför tar vi till oss så många tokiga saker? Och varför fortsätter vi att tro på det?”
Därför har vi så svårt att basera våra åsikter på verklig kunskap. Filosofen Åsa Wikforss hittar förklaringen till dagens kunskapsresistens i psykologisk forskning.
”Ilskan har krympt när jag fått ner den på papper”
Vi talar med psykologer, forskare och dagboksförfattare om dagbokens psykologiska verkan.
”Jag brukar rekommendera att man ska vara tyst lite längre än vad som känns bekvämt”
Den psykiatriska akutbilen förhindrar suicid varje dag. Så fungerar personalens unika samtalsteknik.
”En förklaring till hjärnans storleksökning är behovet av att hantera relationer”
Psykologen Tor Wennerberg ser två evolutionspsykologiska perspektiv krocka
på dagens världspolitiska arena.
DESSUTOM
6 steg till ett antiauktoritärt föräldraskap
Ska den ena ”ställa upp” på sex när bara den andra har lust?
Jonas Mosskin säger nej tack till medarbetarskapet
Modern Psykologi 8/2017 kommer ut 2 augusti: Pappersutgåva | För skärm (Google play) | För skärm (Itunes) | Prenumerera