Grattis Liria!

Text:


Grattis Liria! Vad betyder det att få priset?
– Det är en sådan otrolig glädje och ett erkännande att det jag gör är värdefullt. Jag hoppas kunna sprida tanken att psykologisk behandling inte bara innebär behandling i ett stängt rum, utan så mycket mer.
Vilken är den svåraste utmaningen för psykologin i dag?
– Kanske det ändå är att omvärdera vad en psykologisk intervention innebär. Det behöver inte bara vara på en mottagning eller i ett stängt rum. Vi behöver hitta andra, korta interventioner för utsatta och sårbara grupper som inte är benägna att själva söka upp en psykolog. Förebyggande arbete behövs, men även korta interventioner där man applicerar sin kunskap och med de resurser man har faktiskt möter människor där de är. Man kanske inte når resultat på en gång, men kan så ett frö, så att de, om de inte vill ha hjälp på en gång, åtminstone kan börja tänka på att ta emot hjälp.
Vad ska du göra med prissumman på 50 000 kronor?
– Jag ska donera pengarna till de två organisationerna i Uruguay som jag har samarbetat med och utbildat i Motiverande samtal vad gäller våld i nära relationer. La Pitanga och Las mujeres en negro heter de och deras kamp för våldsutsatta kvinnor är viktig.

I Modern Psykologi 1/2017 publicerade vi en stor artikel om hur du bäst kommunicerar med din tonåring
– med hjälp av Liria Ortiz metoder och Motiverande samtal.
Köp lösnumret här:
https://shop.vetenskapsmedia.se/product.html/modern-psykologi-1/2017?category_id=25