”Jag vill att läsaren ska bli mer ödmjuk”

Text:

Glömskans bibliotek: En essä om demens, vansinne och litteratur (Norstedts).

Med start i berättelsen om läkaren Alois Alzheimer leds läsaren genom lika delar psykiatrihistoria och författarens egna erfarenheter som psykolog samt minnen av hans mammas insjuknande i Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Allt detta i ständig dialog med litteraturen.
– Boken är sprungen ur en förtätning av mina yrkesområden: psykologin, poesin och översättningen, berättar han.
– Vissa psykologiska tillstånd har sina specifika uttryck, som gör det möjligt att koppla dem till olika konstformer. Det schizofrena talet, till exempel, går att likna vid modernistisk dikt. Det är otydligt var utsagorna kommer från och vem som talar.
Vad har du för mål med boken?
– Att läsaren förhoppningsvis ska hitta tidigare oanade samband. Det är en ganska fri bok så till vida att den glider mellan olika nivåer och olika teman. Jag hoppas att läsaren får en mer ödmjuk hållning inför människans komplexitet.
Jonas Mattssons intervju publicerades först i Modern Psykologi 3/2016: Pappersutgåva | För skärm (Google play) | För skärm (Itunes) 
Bokmässan: 25/9 kl 13:30 samtalar Jonas Mattsson med  Ulf Karl Olov Nilsson på Psykologiscenen.