30 år av radioaktivitet

Text:

Den 26 april 1986 skedde en allvarlig reaktorolycka i kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina, dåvarande Sovjetunionen. En explosion förstörde reaktor fyra och ett moln av radioaktiva partiklar spreds över stora delar av Europa. Här är fem psykologiska aspekter av det tragiska 30-årsminnet.

1. Styrelsen för psykologiskt försvar, i dag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inledde efter olyckan en stor forsknings­satsning om Tjernobylkatastrofen, där man tog upp informationsproblematiken kring nedfallet i Sverige och bristerna i samhällets beredskap. Den blev stilbildande för många liknande framtida forskningsprojekt, exempelvis det om Estonia­katastrofen 1994.
2. Mest exponerade för strålning var de män  som deltog i röjningsarbetet efter katastrofen. 18 år senare var självmordstankarna hos dem dubbelt så hög som hos andra drabbade, enligt forskare vid Ukrainas akademi för medicinsk vetenskap, som intervjuat 295 av dessa män.
3. 2015 års Nobelpristagare i litteratur, Svetlana Aleksijevitj, har i Bön för Tjernobyl (Ersatz 2013) intervjuat och följt människorna som upplevde katastrofen i en rad psykologiska porträtt. Ett annat boktips är den nyutkomna Elefantens fot (Natur & Kultur 2016) av Madeleine Hessérus, en roman som utspelar sig i den förbjudna zonen runt Tjernobyl.
4. Omkring 200 personer bor i dag i Tjernobyl och byarna omkring. Dessa frivilliga återvändare är de enda som tillåts att vistas på området permanent. Journalisten Alexander Anisimov har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt att följa återvändarna. Han hävdar att de många gånger hanterat det psykologiska traumat efter olyckan bättre än de som evakuerats och tvingats leva på nya platser.
5. Forskare vid University of southern California, USA, har i två stora undersökningar tittat på förekomsten av långvarig psykisk stress hos befolkningen som i dag bor i Tjernobyls närområde. Forskarna konstaterar att människorna i dessa områden i Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Ukraina än i dag uppvisar en lägre livskvalitet än befolkningen i stort och även ångest, depression och PTSD.
Karin Skagerbergs artikel publicerades först i Moderns Psykologi 4/2016. Beställ här: Pappersutgåva | För skärm.