Så reagerar vi på Facebook reactions

Text: 
JohnMellkvist-DSC_9359color_Lres
John Mellkvist tror att vi kommer att uttrycka mer känslor. Foto: Jörgen Brennicke

John Mellkvist, varumärkesstrateg och föreläsare:
”Våra känslor och medkänslor kommer att bli lite lättare att uttrycka, fler känslor kommer därför att uttryckas och våra reaktioner kommer att bli mer sanna. Vårt digitala känsloregister har ju haltat en tid, när vi bara haft tummen att använda. Med Facebook reactions kan vi reagera mer adekvat, även på sådant vi INTE tycker är toppen. I dessa sammanhang blir det samtidigt ett litet bakslag för det skrivna ordet, eftersom vi nu kan leverera en snabb symbol utan att behöva författa en textrad. Ur Facebooks synvinkel är detta ett viktigt steg för att knyta oss hårdare till tjänsten. Själv hade jag gärna sett ett fredsmärke bland de nya ikonerna, för att stävja näthatet.”
 
Elza Dunkels lektor tillämpad utbildningsvetenskap. Foto: Anette Olofsson.
Elza Dunkels tror inte att så mycket kommer att förändras. Foto: Anette Olofsson.

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och internetforskare, Umeå universitet:
”Jag tror inte att något kommer att förändras egentligen. Vi har redan nu metoder för att nyansera våra reaktioner. Vi hade ändå börjat förstå gillaknappen som en uppmuntran av personen bakom, inte en värdering av innehållet. Många gånger skulle gillaknappen kunna läsas: ”Jag ser vad du skriver och jag backar dig” snarare än ”Gillar”. Det är ju så vi människor fungerar; vi hittar sätt att använda det som erbjuds, inte alltid som det är tänkt, men så att det blir till hjälp för oss. Just nu är de nya knapparna rätt oviktiga men vi kanske lär oss att använda dem på ett vettigt sätt så småningom. Ifall Facebook får leva och ha hälsan.”