Borderline är känslornas adhd

Text:


Dels vill han visa att den som lider av emotionell instabilitet inte är väsensskild från den som går igenom livet utan närkontakt med psykiatrin. Snarare befinner vi oss alla någonstans på en normalfördelningskurva, där de som landar längst ut på kanten får så stora problem att en diagnos är på sin plats.
Predrag Petrovic är docent i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet och Känslostormar: Emotionell instabilitet i hjärnan (Natur & Kultur 2015) är en rapport från forskningens framkant. Mitt i sin biologiska exercis är det en djupt humanistisk bok, som söker förklaringar, förståelse och hjälp för de två procent av befolkningen som lider av den här folksjukdomen.
Jonas Mattsson. Den här recensionen har tidigare publicerats i Modern Psykologi 7/2015: Pappersutgåva | För skärm.